company logo

Tilgjengelighet

Parkering

  • Minimum en HC-parkeringsplass
  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst

Venterom

  • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat

Skilt

  • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
  • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

WC

  • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett