Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

FENRING fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

FENRING 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Tilbakemeldinger og klager

Vi ønsker at dere skal gi oss tilbakemeldinger, det kan være under time hos legen, under en telefonsamtale, som en lapp i postkassen vår utenfor resepsjonen (den kan være anonym) eller under blodprøvetakning. Vi er åpen for kritikk og ros.

 

Klage på helsehjelp - fire muligheter

Fra tid til annen hender det at pasienter ønsker å fremme en formell klage på helsehjelpen som er gitt. Det er flere muligheter for å gjøre dette. Dersom man ønsker å klage på vegne av en annen person, må man ha denne personens fullmakt for å gjøre dette.

1) Man kan tilskrive legen som har vært ansvarlig for behandlingen, ytrykke hva man er misfornøyd med og be om en redegjørelse. Alle legene ved Fenring Legesenter er oppført med navn på hjemmesiden vår. Dersom du er i tvil hvilken lege som klagen skal rettes til, kan du ta kontakt med legesenteret og du vil få opplysninger om hvem som var ansvarlig for den aktuelle behandlingen.

 

2) Man kan kontakte pasient- og brukerombudet og be om råd i saken. Ombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser.

3) Det er også mulig å klage direkte til Fylkesmannen, som er tilsynsorgan for helse- og omsorgstjenester. Klager på helsehjelp som Fylkesmannen behandler for legesentre vil typisk være innenfor følgende kategorier:

 

4) Dersom man har blitt skadet som følge av behandlingen som er gitt, kan man melde skadesak til Norsk Pasientskadeerstatning. Hovedkravene til erstatning er at skaden skyldes svikt i behandlingen og at skaden har medført et økonomisk tap.