company logo

Nyheter

Legekontoret

Ferieavvikling

Vi har ferieavvikling for legene mellom uke 26 og uke 33. Når legen din har ferie er det ikke mulig å sende forespørsel om e- konsultasjon via helsenorge.no, men du kan fortsatt bestille resepter og timer her.

Kontrolltimer blir ikke satt opp i ferien.