Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

FENRING fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

FENRING 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Fravær videregående skole

Fraværsregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom. Reglene er tilgjengelig her.

Det er vikitig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter.

 

Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring.

 

Her er en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dere

  1. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte*.

  2. Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk.

  3. Dere vil bli vurdert av sykepleier som vil attestere sykdom i legens navn (delegert vurdering av sykdom i henhold til Helsepersonellovens §5).

  4. Kostnaden for legeerklæring er 367,-

  5. Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad av 10%-grensen vil kunne overstiges, må bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noen ukers ventetid for time. Kostnaden for dette er konsultasjonstakst i tillegg til attestkostnad kroner 175,-

 

*For tilstander hvor man av smittehygieniske årsaker ikke bør oppsøke legekontoret (kortvarig diarésykdom og/eller oppkast) kan det gjøres unntak fra regelen om personlig oppmøte.